Hà Nội điều chỉnh mục tiêu, phấn đấu tăng trưởng theo kịch bản 1

Ngày 3-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng còn lại của năm 2020.